Grootvader Nico Hoogendoorn sr. krijgt de huidige boerderij in de Wieringermeerpolder toegewezen.

In die tijd was de grond niet rijp genoeg om akkerbouwgewassen te telen en alleen geschikt voor grasland. Het bedrijf bestaat dan alleen nog uit…..

Om de grond geschikt te maken voor akkerbouwgewassen wordt de grond diep geploegd waardoor de zeer vruchtbare zeeklei boven kwam.

Er worden verschillende gewassen geteeld zoals aardappelen en tarwe.

De 2e generatie, Bram Hoogendoorn komt samen met zijn vrouw Corrie in het bedrijf.

Samen vormen zij een maatschap die de akkerbouwgewassen en vollegronds groenten introduceerde in het bedrijf; rode bieten, wortelen, witlof en broccoli.

De huidige 3de generatie treedt toe in het bedrijf: Nico Hoogendoorn jr.

Er wordt op dat moment op 8 hectare broccoli geteeld.

Nico Hoogendoorn jr. neemt het bedrijf volledig over van zijn vader en moeder.

De naam Dutch Valley Vegetables wordt het leven in geroepen voor de internationale markt.

Nico en zijn vrouw Wendy gaan samenwerken: VOF Hoogendoorn van Dellen is een feit.

Met onze nieuwe volledig geautomatiseerde plantmachine kunnen we nu nog efficiënter planten.

Het huidige assortiment van Dutch Valley Vegetables bestaat uit broccoli, Bimi©, witte en rode kool, Redi, bloemkool en iStem.

We betelen totaal 300 hectare. Het broccoli areaal is gegroeid tot 250 hectare. 

Onze eerste Bimi© broccoli oogst is een feit